بازدیدبخشدار تازه کندازادامه اجرای طرح هادی(جدولگذاری)در معابر روستای محمودآبادطالقانی

بخشدارتازه کنداز ادامه اجرای طرح هادی(جدولگذاری)درمعابر روستای محمودآبادطالقانی بازدیدنموده… [ادامه مطلب]

بازدیدبخشدار تازه کندازادامه اجرای طرح هادی(جدولگذاری)در معابر روستای محمودآبادطالقانی بازدیدبخشدار تازه کندازادامه اجرای طرح هادی(جدولگذاری)در معابر روستای محمودآبادطالقانی

بازدیدبخشدارتازه کنداز رنگ آمیزی وساماندهی وضعیت آموزشی مدارس روستای تکله

پیرو بازدیدیک ماه قبل که باحضور بخشدارتازه کند ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان پارس آباد،دهیاروشورای… [ادامه مطلب]

بازدیدبخشدارتازه کنداز رنگ آمیزی وساماندهی وضعیت آموزشی مدارس روستای تکله بازدیدبخشدارتازه کنداز رنگ آمیزی وساماندهی وضعیت آموزشی مدارس روستای تکله

برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال عالم ربانی، مجاهدنستوه یاردیرین امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا…هاشمی رفسنجانی درمسجد عباسیه شهرتازه کند باحضور بخشدار، رؤسای ادارات واقشار مختلف مردم

[ادامه مطلب]

برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال عالم ربانی، مجاهدنستوه یاردیرین امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا…هاشمی رفسنجانی درمسجد عباسیه شهرتازه کند باحضور بخشدار، رؤسای ادارات واقشار مختلف مردم برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال عالم ربانی، مجاهدنستوه یاردیرین امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا...هاشمی رفسنجانی درمسجد عباسیه شهرتازه کند باحضور بخشدار، رؤسای ادارات واقشار مختلف مردم

مراسم بزرگداشت ارتحال عالم ربانی ٬ مجاهد نستوه یار دیرین امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت ا…هاشمی رفسنجانی روزپنچشنبه ۲۳دی ماه ساعت ۱۱ قبل از ظهر در مسجد عباسیه شهرتازه کند برگزارخواهد شدازعموم اهالی متدین وشهیدپرور بخش تازه کند وروستاهای تابعه دعوت می شود دراین مراسم معنوی حضور پرشور داشته باشند.

[ادامه مطلب]

مراسم بزرگداشت ارتحال عالم ربانی ٬ مجاهد نستوه یار دیرین امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت ا…هاشمی رفسنجانی روزپنچشنبه ۲۳دی ماه ساعت ۱۱ قبل از ظهر در مسجد عباسیه شهرتازه کند برگزارخواهد شدازعموم اهالی متدین وشهیدپرور بخش تازه کند وروستاهای تابعه دعوت می شود دراین مراسم معنوی حضور پرشور داشته باشند. مراسم بزرگداشت ارتحال عالم ربانی ٬ مجاهد نستوه یار دیرین امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت ا...هاشمی رفسنجانی روزپنچشنبه ۲۳دی ماه ساعت ۱۱ قبل از ظهر در مسجد عباسیه شهرتازه کند برگزارخواهد شدازعموم اهالی متدین وشهیدپرور بخش تازه کند وروستاهای تابعه دعوت می شود دراین مراسم معنوی حضور پرشور داشته باشند.

جلسه هم اندیشی سه ماهه سوم بخشدار تازه کند با روحانیون معزز و مستقر بخش و روستاهای تابعه

[ادامه مطلب]

جلسه هم اندیشی سه ماهه سوم بخشدار تازه کند با روحانیون معزز و مستقر بخش و روستاهای تابعه جلسه هم اندیشی سه ماهه سوم بخشدار تازه کند با روحانیون معزز و مستقر بخش و روستاهای تابعه

بازدیدبخشدار تازه کندازادامه اجرای طرح هادی(جدولگذاری)در معابر روستای محمودآبادطالقانی

بخشدارتازه کنداز ادامه اجرای طرح هادی(جدولگذاری)درمعابر روستای محمودآبادطالقانی بازدیدنموده وازنزدیک درجریان پیشرفت فیزیکی کارقرارگرفتند این پروژه ازمحل اعتبارات دهیاری وخودیاری اهالی اجرا می گردد.

ادامه مطلب
photo_2017-02-18_16-46-47

بازدیدبخشدارتازه کنداز رنگ آمیزی وساماندهی وضعیت آموزشی مدارس روستای تکله

پیرو بازدیدیک ماه قبل که باحضور بخشدارتازه کند ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان پارس آباد،دهیاروشورای اسلامی وانجمن واولیاء از وضعیت فیزیکی نامساعد کلاسهای درسی مدارس روستای تکله بعمل آمد دراین بازدید مقررگردیدجهت ساماندهی ورفع مشکلات ساختمان آموزشی ازقبیل رنگ آمیزی کلاسهای درس،تهیه بخاری برای تامین گرمای کلاس ظرف مدت یک ماه باهمکاری وخودیاری انجمن واولیاء توسط […]

ادامه مطلب
photo_2017-02-18_16-34-30
photo_2017-02-12_13-03-57
photo_2017-02-11_20-36-30
photo_2017-02-03_20-19-25
photo_2017-02-03_18-34-40

بخشدار تازه کند جهت مدیریت پسماندزباله باحضور شهردار،دهیاران ورؤسای شوراهای اسلامی شهر وروستاهای تابعه بخش تشکیل جلسه داد.

جلسه ای باحضور بخشدار،شهردار ودهیاران ورؤسای شوراهای اسلامی شهر وروستاهای تابعه به ریاست آقای علیزاده درمحل سالن اجتماعات بخشداری تشکیل گردید دراین جلسه بخشدارتازه کندبه مدیریت صحیح پسماند زباله های جمع آوری شده از شهر وروستاهای تابعه بخش تازه کند اشاره نموده وشهردار ودهیاران باید زباله ها را بطور صحیح به محل دفن زباله انتقال […]

ادامه مطلب
img_3742

نشست بررسی وحل مشکلات روستای امیرخانلوحاج شکر

بخشدار تازه کندآقای علیزاده بامردم روستای امیرخانلوحاج شکر دیدار ودرنشستی مشترک با اهالی این روستا مشکلات موجود رابررسی وجهت رفع آن راهکارهایی ارائه نمودند.

ادامه مطلب
photo_2017-01-25_17-43-09

بازدید بخشدار تازه کند ازشن ریزی معابر روستاهای فاقد دهیاری ومحل قابیون بندی کانال اصلی آب برای تعریض جاده

بخشدارتازه کند از شن ریزی معابر روستاهای فاقد دهیاری بازدید واز نزدیک درجریان روند انجام کار قرارگرفتند. همچنین بخشدار وشهردار تازه کند ازمحل قابیون بندی کانال اصلی آب برای تعریض جاده پل عنبرلو به تکله بازدید وشروع واجرای این کار را درحداقل زمان ممکن توسط امورآب عنوان نمودند.

ادامه مطلب
img_3721

بخشدارتازه کند جهت بررسی ورفع مشکلات مدارس سطح بخش تازه کند تشکیل جلسه داد

جلسه ای باحضور بخشدار،مدیریت آموزش وپرورش شهرستان پارس آباد،شهردار وتعدادی از دهیاران وشوراهای اسلامی شهر وروستاهای تابعه بخش تازه کند درمحل بخشداری تشکیل گردید دراین جلسه آقای علیزاده ضمن تشریح مشکلات موجود درمدارس،از وضعیت موجود به شدت انتقادکرده،خواستار رفع این مشکلات شدندازجمله این مشکلات نبود سیستم گرمایشی درتعدادی از مدارس ازجمله روستای تکله،تکمیل سیستم گرمایشی […]

ادامه مطلب
img_3539

سیاسی

img_3370

بخشدار تازه کند جهت برنامه ریزی هفته بسیج تشکیل جلسه داد

جلسه ای باحضور بخشدار،فرمانده حوزه قدس،شهردار ودهیاران،شوراهای اسلامی شهر تازه کند درمحل سالن اجتماعات بخشداری به ریاست آقای علیزاده تشکیل گردید دراین جلسه آقای علیزاده به رشادتها ودلاورمردیهای بسیجیان در دوران جنگ تحمیلی اشاره وبیان داشتند که این بسیجیان هستند که مخلصانه درتمامی عرصه ها شرکت داشته است نهادی که به فرمان حضرت امام خمینی(ره)در۵آذرماه […]

ادامه خبر

فرهنگی

photo_2017-02-18_16-34-30

بازدیدبخشدارتازه کنداز رنگ آمیزی وساماندهی وضعیت آموزشی مدارس روستای تکله

پیرو بازدیدیک ماه قبل که باحضور بخشدارتازه کند ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان پارس آباد،دهیاروشورای اسلامی وانجمن واولیاء از وضعیت فیزیکی نامساعد کلاسهای درسی مدارس روستای تکله بعمل آمد دراین بازدید مقررگردیدجهت ساماندهی ورفع مشکلات ساختمان آموزشی ازقبیل رنگ آمیزی کلاسهای درس،تهیه بخاری برای تامین گرمای کلاس ظرف مدت یک ماه باهمکاری وخودیاری انجمن واولیاء توسط […]

ادامه خبر