راهپیمایی روزجهانی قدس دربخش تازه کند

[ادامه مطلب]

راهپیمایی روزجهانی قدس دربخش تازه کند راهپیمایی روزجهانی قدس دربخش تازه کند

جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روزجهانی قدس دربخشداری تازه کند

جلسه هماهنگی برگزاری مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس باحضور آقای علیزاده بخشدارتازه… [ادامه مطلب]

جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روزجهانی قدس دربخشداری تازه کند جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روزجهانی قدس دربخشداری تازه کند

افتتاح وبهره برداری ازپایگاه امدادجاده ای(اورژانس۱۱۵)دربخش تازه کند

درراستای سیاست های دولت محترم تدبیر و امید در ارتقای حوزه بهداشت وسلامت ، وباتوجه به… [ادامه مطلب]

افتتاح وبهره برداری ازپایگاه امدادجاده ای(اورژانس۱۱۵)دربخش تازه کند افتتاح وبهره برداری ازپایگاه امدادجاده ای(اورژانس115)دربخش تازه کند

انتخاب اعضای هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دربخش تازه کند

دراجرای ماده 39قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی،جلسه انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل… [ادامه مطلب]

انتخاب اعضای هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دربخش تازه کند انتخاب اعضای هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دربخش تازه کند

بازدیدبخشدارتازه کند باحضورشهردار ورئیس شورای اسلامی شهرازفضای سبز وتاکیدبرپیگیری شهرداردرتسریع انجام امورات اداری مربوط به اخذ سندمالکیت این فضا به منظورایجاد وراه اندازی فضای سبز عمومی(پارک)جهت ارائه خدمات به اهالی شریف ومحترم بخش وشهر وهمچنین نظارت،کنترل وحراست از درختان این فضا.

[ادامه مطلب]

بازدیدبخشدارتازه کند باحضورشهردار ورئیس شورای اسلامی شهرازفضای سبز وتاکیدبرپیگیری شهرداردرتسریع انجام امورات اداری مربوط به اخذ سندمالکیت این فضا به منظورایجاد وراه اندازی فضای سبز عمومی(پارک)جهت ارائه خدمات به اهالی شریف ومحترم بخش وشهر وهمچنین نظارت،کنترل وحراست از درختان این فضا. بازدیدبخشدارتازه کند باحضورشهردار ورئیس شورای اسلامی شهرازفضای سبز وتاکیدبرپیگیری شهرداردرتسریع انجام امورات اداری مربوط به اخذ سندمالکیت این فضا به منظورایجاد وراه اندازی فضای سبز عمومی(پارک)جهت ارائه خدمات به اهالی شریف ومحترم بخش وشهر وهمچنین نظارت،کنترل وحراست از درختان این فضا.

جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روزجهانی قدس دربخشداری تازه کند

جلسه هماهنگی برگزاری مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس باحضور آقای علیزاده بخشدارتازه کند،روحانیت معزز،فرماندهان نیروهای نظامی وانتظامی،مسئولین ادارات،شهردار ودهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی بخش وشهر تازه کند درمحل سالن اجتماعات بخشداری تشکیل گردیدآقای علیزاده بخشدارتازه کند ضمن عرض خیرمقدم وقبولی طاعات وعبادات حاضرین درجلسه وتشریح برنامه راهپیمایی بااشاره به اهمیت برگزاری راهپیمایی روزجهانی قدس درحمایت از […]

ادامه مطلب

افتتاح وبهره برداری ازپایگاه امدادجاده ای(اورژانس۱۱۵)دربخش تازه کند

درراستای سیاست های دولت محترم تدبیر و امید در ارتقای حوزه بهداشت وسلامت ، وباتوجه به مطالبه چندین ساله اهالی شریف ومحترم بخش تازه کندمرکز فوریت های پزشکی (اورژانس ۱۱۵) با امکانات و تجهیرات کامل پزشکی بااعتبار۴میلیارد ریال ،جهت انجام خدمات امدادرسانی به مردم عزیز در شهر تازه کند باحضور فرماندار وبخشدار ومدیریت پایگاه امدادرسانی […]

ادامه مطلب

انتخاب اعضای هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دربخش تازه کند

دراجرای ماده ۳۹قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی،جلسه انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل معتمدین هیات اجرایی ازبین افراد معرفی شده بخش، در دوازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باحضور بخشدار ورئیس ستاد انتخابات بخش واعضای هیات نظارت بخش تازه کند ومدعوین درمحل سالن اجتماعات بخشداری برگزار وپس از اخذآرای مخفی از حاضرین درجلسه،افرادمشروحه ذیل بعنوان اعضای […]

ادامه مطلب

بازدید بخشدارتازه کند ازشروع عملیات اجرایی پروژه جدولگذاری روستای حاج عوض و تحقق آرزوی دیرینه اهالی محترم وشریف در توسعه عمران و آبادانی روستا.

بخشدارتازه کند ازشروع عملیات اجرایی پروژه جدولگذاری روستای حاج عوض در توسعه عمران و آبادانی این روستا بازدید واز نزدیک درجریان روندانجام کارقرارگرفتند.

ادامه مطلب

عمرانی

افتتاح وبهره برداری ازپایگاه امدادجاده ای(اورژانس۱۱۵)دربخش تازه کند

درراستای سیاست های دولت محترم تدبیر و امید در ارتقای حوزه بهداشت وسلامت ، وباتوجه به مطالبه چندین ساله اهالی شریف ومحترم بخش تازه کندمرکز فوریت های پزشکی (اورژانس ۱۱۵) با امکانات و تجهیرات کامل پزشکی بااعتبار۴میلیارد ریال ،جهت انجام خدمات امدادرسانی به مردم عزیز در شهر تازه کند باحضور فرماندار وبخشدار ومدیریت پایگاه امدادرسانی […]

ادامه خبر

فرهنگی

آسیب شناسی شبکه های اجتماعی دربخش تازه کند

جلسه آسیب شناسی شبکه های اجتماعی باحضور بخشدار، سرپرست اداره اداره ورزش وجوانان پارس آباد، فرمانده حوزه قدس، دایره قضایی، شهردار ودهیاران ومدیران مدارس روستاهای تابعه بخش تازه کند درسالن اجتماعات بخشداری تشکیل گردید دراین جلسه بخشدار تازه کند بابیان اینکه دشمن سعی دارداز طرقهای مختلف دربین افراد وجامعه ایران اسلامی نفوذ کند وافکار واذهان […]

ادامه خبر